Termeni și condiții

Acest document stabilește termenii si conditiile în care puteți utiliza site-ul www.patrimonio.ro, numit generic în continuare PATRIMONIO.

Accesul si utilizarea site-ului www.patrimonio.ro se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii si conditiile de mai jos. Utilizarea site-ului, logarea si accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni si conditii, cu toate consecințele care rezultă din acceptarea acestora.

1. Informatii despre site

1.1. Site-ul web www.patrimonio.ro este proprietatea Asociației Eco Travel, cu sediul în Municipiul Iași, Șos. Nicolina nr. 33, bl. 968, sc. 2, et. 5, ap. 15, județul Iași, cod poștal 700688, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, cod de înregistrare fiscală 24763832 numit pe parcursul acestor termeni și condiții PATRIMONIO.

Adrese de contact: email: info@patrimonio.ro; tel: +40 743 764 092

1.2. PATRIMONIO este o platformă online de prezentare a obiectivelor de patrimoniu material și imaterial din România cu informații și materiale proprii, dezvoltate fie în regim propriu, fie în cadrul parteneriatelor stabilite și promovate pe platformă.

2. Drepturi de autor, marca și proprietate intelectuală

2.1 Conținutul și design-ul PATRIMONIO, inclusiv design-ul și experiența de utilizare a acestuia precum și bazele de date accesibile prin intermediul sau, sunt proprietatea PATRIMONIO și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.

În cazul conținutului preluat de la parteneri pe baza acordurilor încheiate, acestea sunt identificate prin menționarea numelui partenerului lângă textul sau imaginea respectivă.

2.2. Puteți utiliza continutul PATRIMONIO doar pentru folosinta dvs. personală sau în scopuri didactice necomerciale, iar acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea PATRIMONIO:

a. îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al PATRIMONIO asupra conținutului;

b. modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră;

c. reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.

2.3. Este interzisă orice utilizare a conținutului PATRIMONIO în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email.

2.4. În condițiile în care considerați că un anumit conținut aflat pe site-ul PATRIMONIO  încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală, dreptul la viață privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteți rugat să trimiteți un email cu drepturile încălcate, pentru a permite administratorilor să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale conform Legii 365/2002 privind comerțul electronic.

2.5. PATRIMONIO este marcă a Asociației Eco Travel. Este interzisă utilizarea acesteia în orice mod, fără un acord scris din partea PATRIMONIO.

2.6. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului.

2.7. Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul PATRIMONIO sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și condițiile de utilizare.

2.8. REGULI DE UTILIZARE:

Nu sunt permise:

· copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site;

· încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;

· încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua PATRIMONIO sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua PATRIMONIO care nu sunt publice, fără autorizație;

· încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua PATRIMONIO prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.

· folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. PATRIMONIO va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

3. Limitarea răspunderii

PATRIMONIO nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă PATRIMONIO a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

• utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;

• costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/ de pe site-ul PATRIMONIO;

• acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

• declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;

• orice altă problema legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat de PATRIMONIO, de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa info@patrimonio.ro.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. PATRIMONIO își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. PATRIMONIO nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilitati sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului sau.

4. Suspendarea accesului

PATRIMONIO poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dvs. la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.

5. Schimbări ale site-ului

 PATRIMONIO își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adauga sau șterge în orice moment părți ale conținutului său. De asemenea, PATRIMONIO își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

6. Viața privată

6.1 Informații generale

PATRIMONIO respectă viața dvs. privată și datele cu caracter personal pe care le împărtășiți cu noi în momentul accesarii acestui site. Aceste informații au rolul de a vă informa cu privire la ce tip de informație identificabilă personal este colectată de la dvs., cum și unde am putea folosi această informație, cum înțelegem noi să protejăm informația colectată de la dvs., cine are acces la informația colectată de la dvs. și cum pot fi corectate în timp inadvertențele din informația preluată.

PATRIMONIO respectă legislația din România în vigoare, în speță Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la PATRIMONIO, conform adresei de mai sus.

Scopul colectarii datelor este posibilitatea de a avea acces mai ușor la contul dvs. pe site-ul PATRIMONIO sau informarea utilizatorilor cu privire la noile informații apărute, participarea la concursuri ori participarea la campanii promoționale desfășurate.

Scopul accesului PATRIMONIO la datele stocate pe calculatorul dvs. (cookie-uri) este de personalizare a conținutului afișat.

Mai multe despre cookie-uri aflați aici. https://patrimonio.ro/politica-de-cookie/ 

6.2 Ce informații colectăm

PATRIMONIO colectează informații de la utilizatorii săi în două modalități: din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc siteurile noastre și prin intermediul cookie-urilor.

Informație din raportul de trafic al serverului: atunci când vizitați un site web, dezvăluiți anumite informații despre dvs., ca adresa dvs. IP, ora vizitei dvs., locul de unde ați accesat website-ul nostru. PATRIMONIO, înregistrează aceste informații pentru o perioadă de timp nedeterminată. Utilizăm servicii externe companiei de analiza a traficului   cum sunt cele puse la dispoziție de Google Analytics. Nu utilizăm datele de trafic pentru identificarea persoanelor din spatele unor adrese IP.

6.3. Cum protejăm informațiile colectate de la dvs.

Informațiile personale puse la dispoziția site-ului PATRIMONIO pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile legii 677/2001.

Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să între în baza de date PATRIMONIO și să primească mesaje cu privire la produse și servicii, promoții, concursuri sau orice alte acțiuni editoriale și de marketing desfășurate în viitor de către PATRIMONIO și de partenerii săi agreați.

După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziție un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra parolei asociate accesului la serviciile www.patrimonio.ro, condiționate de logare.

Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informațiile care sunt făcute publice din contul sau. În cazul accesării neautorizate a contului de către terțe persoane, PATRIMONIO nu își asumă nici o responsabilitate față de consecințele care pot apărea.

La solicitarea explicită a utilizatorului adresată la info@patrimonio.ro, PATRIMONIO se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

PATRIMONIO se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă această nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afară cazului în care acest lucru este necesar pentru a respectă legea și/sau procedurile judiciare. PATRIMONIO nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

PATRIMONIO nu-și asumă nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativa, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile PATRIMONIO.

Politica site-ului www.patrimonio.ro este de a nu accepta sau de a nu lua în considerație materialele nesolicitate. Dacă utilizatorii site-ului trimit astfel de materiale, PATRIMONIO își rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidentiale și lipsite de protecția drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale și drepturi devin proprietatea PATRIMONIO, liberă de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către PATRIMONIO, fără obligația de a acorda compensantii pentru utilizarea lor.

Identitatea utilizatorilor nu va fi dezvăluită în cazul în care, prin informațiile postate, aceștia ar putea fi puși în pericol. La înregistrare, utilizatorii au posibilitatea să aleagă numele de utilizator (username) și parolă (password). Utilizatorii acceptă să nu împrumute niciodată parolă (password) unui alt utilizator, pentru propria protecție și pentru validitatea informațiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată numele de utilizator și parola altui membru pentru a poștă mesaje.

www.patrimonio.ro folosește „cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conțin nici un fel de date personale ale utilizatorului și nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcționeze parțial sau în totalitate.

Pe site-ul www.patrimonio.ro pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul PATRIMONIO și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

PATRIMONIO își rezervă dreptul de a modifică, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

Confidențialitatea și protecția informațiilor colectate de la dvs. sunt de o importanță vitală pentru noi. Orice statistică privind traficul utilizatorilor noștri, pe care o vom oferi către terțe rețele de publicitate sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nici o informație identificabilă personal despre niciun utilizator individual.

7. Aprobarea comentariilor

PATRIMONIO își rezervă dreptul de a nu aproba sau de a dezactiva (fără posibilitatea ulterioară a utilizatorilor de a le reactiva) acele informații sau comentarii trimise spre publicare sau publicate care contravin termenilor și condițiilor de utilizare, care sunt în afara subiectului articolului principal sau pe care le considerăm ca fiind ilegale, discriminatorii, injurioase, neadecvate sau dăunătoare, sub orice forma, propriei imagini, partenerilor sau tertilor.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru conținutul mesajelor trimise spre publicare. Pentru aceasta, trebuie sa stiti ca postarea sau transmiterea de comunicări sau informații prin intermediul platformelor de comunicatie puse la dispoziție de PATRIMONIO este supusă prezentelor Termeni și Condiții și informațiile pot să nu apară pe platformă, dacă acestea nu sunt aprobate de către administratori.

8. Modificarea prezentelor Termeni și Condiții

PATRIMONIO își rezervă dreptul să schimbe acești termeni, actualizând versiunea și data adoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalități.