Pasul Tazlău – Șaua Nechituli

Cota: 509 m
Este străbătut de DJ156 A și asigură comunicarea dintre depresiunea Cracău-Bistrița și compartimentul nordic al depresiunii Tazlău-Cașin.