Pădurea de tisă și pin silvestru

Tisa (Taxus baccata) – monument al naturii în România
Tot aici se află și arboret curat de pin silvestru ((Pinus sylvestris)