Mina de sare potasică

Lucrările de forare au început în anii ˮ60, mina fiind deschisă în 1967. În prezent, mina se află în stadiu de conservare, exploatarea sării fiind oprită oprită pe motivul procentului de sub 10% a concentraţiei de sare de potasiu în zăcământ. Astăzi se mai pot observa doar depunerile antropice de material steril, puțul de acces principal (betonat), puțul de aeraj de pe Dealul Mare și o movilă de pământ în cadrul fostului depozit de muniție (dinamită).