Mănăstirea Frumoasa

TARIFE

LOCALIZARE

TRASEE DIN CARE FACE PARTE

CONTACT

Obiectiv de patrimoniu:

 • Ansamblul Mănăstirii Frumoasa (cod LMI IS-II-a-A-04006) este compus din următoarele monumente istorice:
Denumire edificiu Cod Listă Monumente Istorice
Biserica Sf. Voievozi IS-II-m-A-04006.01
Palatul de pe ziduri IS-II-m-A-04006.02
Ruinele palatului „Pentru Femei” IS-II-m-A-04006.03
Turn clopotniță IS-II-m-A-04006.04
Zid de incintă IS-II-m-A-04006.05

 

Stare de conservare:

Ansamblul a fost restaurat în perioada 2018-2022, în cadrul proiectului „Reabilitarea și valorificarea potențialului turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa din municipiul Iași”, finanțat în cadrul POR 2014-2020 (https://www.manastireafrumoasa.com).

Scurt istoric:

Mănăstirea Frumoasa, atestată în urma cu peste 430 ani, este rezultatul unui efort de construire început în secolul al XVI-lea și desăvârșit în prima parte a secolului XIX. Monumentul are la origini o bisericuță din lemn, pe locul căreia, la sfârșitul secolului XVI (aproximativ între 1583-1586), hatmanul Meletie Balica şi soţia lui Ana ridicau o alta din piatră, cu hramul Sf. Mihail şi Gavril.

În urma degradărilor cauzate de trecerea timpului, la intervenția domnitorului Grigore II Ghica, biserica este rezidită în stil renascentist (1727-1733), adăugându-i-se un zid împrejumuitor, un turn cu „ceasornic mare”, un iaz „să fie de primbare domnilor”, baie, două cişmele („fântâni mari aduse pre oale”) etc., casele vechi fiind demolate.

În timpul Domnitorului Matei Ghica (1753-1756), au fost executate lucrări de consolidate a Bisericii, iar în perioada 1819-1833 a fost construit Turnul Clopotniță.

Între anii 1836-1839, Arhimandritul Ioasaf Voinescu a inițiat construirea actualei Biserici, în forma de navă, în stil neoclasic cu influențe rusești.

Între anii 1834-1849, complexul de clădiri de la Frumoasa a servit drept reședință de vară domnitorului Mihail Sturdza. Dar o dată cu anul 1863, când survine secularizarea averilor mănăstirești şi trecerea acareturilor în proprietatea statului, Mănăstirea Frumoasa ajunge cazarmă şi apoi spital militar, în special pentru bolnavii cu afecțiuni oftalmologice. Sub regim cazon, grădina este distrusă, în 1875 o furtună distrugând și acoperișul bisericii.

După secularizarea averilor mănăstirești din anul 1863, Ansamblul pierde statutul de mănăstire, devenind Biserică parohială.

În anul 2003, Ansamblul redevine Mănăstire, statut pe care îl deține și în prezent, aici viețuind o obște de călugărițe care au venit de la Mănăstirea Războieni din județul Neamț.

Lucrări de restaurare efectuate recent:

Principalele activități din cadrul proiectului finalizat în 2022 au constat în executarea următoarelor lucrări de restaurare:

 • BISERICA "SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL" (numită și Biserica Sf. VOIEVOZI)–
  consolidare și restaurare:lucrări de consolidare și punere în siguranță a obiectivului;restaurare elemente de arhitectură (trepte casa scării, pardoseli, tencuieli pereți în zone afectate de igrasie); consolidare și restaurare șarpantă și înlocuire învelitoare;restaurare/refacere tâmplărie interioară și înlocuire tâmplărie exterioară;restaurare trepte de acces, soclu, brâu, fațade;refacere trotuare
 • PALATUL DE PE ZIDURI
  consolidare, restaurare și amenajare de spații expoziționale:lucrări de consolidare și punere în siguranță a obiectivului;restaurare elemente de arhitectură (trepte, profile, pardoseli, tencuieli pereți în zone afectate de igrasie);înlocuire șarpantă și învelitoare; restaurare/refacere tâmplărie interioară și înlocuire tâmplărie exterioară;restaurare trepte de acces, soclu, brâu, fațade;refacere trotuare;execuție rampă de acces pentru persoane cu dizabilități.
 • PALATUL PENTRU FEMEI
  consolidare, restaurare parțială demisol și parter și refuncționalizare în vederea amenajării de spații expoziționale: lucrări de consolidare și punere în siguranță a obiectivului;restaurare trepte de acces, soclu, brâu, fațade;refacere trotuare;execuție rampă de acces; lucrări pentru eliminarea igrasiei parțiale din elevații și pereți;refacere acces pe case de scară din parter și acces din exterior;amenajare spații expoziționale obiecte de patrimoniu, spații tehnice – centrală termică și grupuri sanitare;refacere tâmplărie interioară și exterioară;refacere pardoseli și trepte din lemn; refacere șarpantă și învelitoare.
 • TURN CLOPOTNIȚĂ
  menținere funcțional existent pe cele trei niveluri. Lucrări de consolidare și restaurare:lucrări de consolidare și punere în siguranță a obiectivului;restaurarea treptelor din lemn din casa scării;refacere șarpantă și învelitoare;refacere tâmplărie interioară și exterioară;restaurare trepte de acces, soclu, brâu, fațade;refacere trotuare;
 • Iluminat exterior incintă
 • Lucrări de sistematizare incintă – alei pietonale
 • Biserica

  Palatul de pe Ziduri

  Palatul Domnițelor

  Turnul clopotniță

  Zidul de incinta

  Cum poți ajunge aici?

  • Mânăstirea Frumoasa
  • ADRESA: Str. Radu Vodă nr. 1, Mun. Iași, Jud. Iași