La Borghiz – Izvorul Puturos (Mironești)

Izvor cu ape sulfuroase şi puţin sărate este situat la vest de sat, într-o zonă bine împădurită de la poala nordică a Măgurii Mici, pe malul drept al Tazlăului, în punctul La Borghiz.
Analizele chimice ale apelor acestor izvoare, efectuate de P. Poni în 1888, au semnalat faptul că fac parte din clasa apelor alcaline-sodice-salifere și bicarbonatate, conținutul acestora fiind analog cu al apelor minerale din stațiunile celebre ale vremii: Bad Ems (Germania), Gleichenberg (Austria) și Royat (Franța), Slănic Moldova.