Biserica „Înălțarea Domnului” – Domnița Bălașa

TARIFE

TRASEE DIN CARE FACE PARTE

CONTACT

Obiectiv de patrimoniu:

Biserica „Înălțarea Domnului” – Domnița Bălașa

Stare de conservare:

Ansamblul a fost restaurat în perioada 2018-2022, în cadrul proiectului „Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a monumentului istoric „Așezămintele Brâncovenești Biserica Domnița Bălașa”, finanțat în cadrul POR 2014-2020 (https://domnitabalasa.ro).

Scurt istoric:

 • Biserica „Domnița Bălașa” este unul dintre cele mai reprezentative lăcașuri de cult – monument istoric ale Bucureștiului. Fiind amplasat în centrul capitalei, edificiul a fost parte integrantă a ansamblului arhitectural – Așezămintele Brâncovenești, și împreună cu statuia Domniței Bălașa, din curtea Bisericii, sunt singurele elemente din acest valoros ansamblu care se mai păstrează astăzi. Biserica este declarată monument istoric și este înscrisă în Lista monumentelor istorice din București, cu codul LMI B-II-m-A-19682, sub denumirea de Biserica „Înălțarea Domnului” – Domnița Bălașa. 
 • Numele lăcașului de cult provine de la prima biserică ctitorită pe acest loc, în anii 1743-1744, de către Domnița Bălașa, cea de-a șasea fiică a Voievodului Constantin Brâncoveanu și de soțul ei, marele ban Manolache. În anul 1714, Domnița Bălașa, aflată la Constantinopol alături de soțul său, a aflat în modul cel mai dramatic vestea despre detronarea tatălui ei, după cum relatează Constantin Gane: „În ziua aceea de Paști, merse domnița la biserica Patriarhiei să asculte liturghia și când, la ora prânzului, se întoarse acasă, găsi odăile pline de turci ce-i luară toată averea, ridicând-o la urmă și pe ea pentu a o închide la Ceauș Emini, temnița femeilor. Pe soțul ei îl duseseră la Bașgachi Culi, închisoarea debitorilor sultanului.
 • După martiriul lui Constantin Brâncoveanu, al celor patru fii ai acestuia și al sfetnicului Ianache Văcărescu, Domnița Bălașa, împreună cu mama sa, Doamna Maria, și ceilalți membri ai familiei care au supraviețuit tragediei, au reușit abia după doi ani, în 1716, să se întoarcă în țară.
 • Pe una din moșiile moștenite, Domnița Bălașa și soțul ei, banul Manolache vor ctitori, în anul 1744, primul lăcaș de cult de pe locul actualei Biserici Domnița Bălașa. La 1 aprilie 1745, ctitorii au înființat, pentru întreținerea bisericii, un „așezământ”, înființare întărită de un hrisov dat de către Constantin Vodă Mavrocordat. Acest hrisov poate fi considerat actul de naștere al Așezămintelor Brâncovenești. Prin el, biserica era înzestrată cu casele ctitorului și o serie de moșii. Actul de înființare prevedea și organizarea unei școli de “carte românească” (unde istoricii presupun că a învățat și Dinicu Golescu). Acest lăcaș a fost afectat de cutremurul din 11 ianuarie 1838, după care a fost reparat între anii 1838-1842 și redat cultului, dar în cele din urmă a fost demolat în anul 1871, împreună cu vechile case ale Domniței Bălașa.
 • Piatra de temelie a actualei biserici a fost așezată în 1885, în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta, arhitect principal fiind numit Alexandru Orăscu. Lucrările noului lăcaș s-au desfășurat de-a lungul a patru ani, așa cum consemnează o inscripție săpată în partea superioară a zidului estic al bisericii, costurile construcției reprezentând venitul pe trei ani al Așezămintelor Brâncovenești.
 • Noua biserică era una dintre cele mai frumoase ale capitalei, așa cum constată, la anul 1899, preotul Marin Dumitrescu, autorul Istoricului a 40 de biserici din România, care arată că: „Această Sfântă Biserică este cea mai strălucită din București. Ea împreună cu mărețele palaturi ce o înconjoară, precum marele Spital Brâncovenesc, școala și azilul Domnița Bălașa.”
 • Biserica este construită în formă de cruce, cu o absidă poligonală în dreptul altarului și patru abside laterale, cu scări de acces din exterior. Acoperișul turlelor este decorat cu cruci și borduri de aramă, sculptate și aurite, realizate la fabrica Gauthier Gage din Paris. Fațadele zidurilor au un parament cu registre de cărămidă galbenă si roșie presată, ce formează un zigzag, alternate cu fâșii tencuite. Ca elemente arhitecturale, se remarcă pridvorul deschis și arcadele sprijinite pe coloane cilindrice de piatră de Albeşti (Muscel) sculptate cu ornamente geometrice neoromâneşti şi cu capiteluri compozite, toate elementele creând o imagine monumentală şi rafinată.
 • Pictura interioară, în ulei, realizată într-un stil neorenascentist, este opera a doi pictori vienezi, Kott și Rihofsky. Pe peretele de vest sunt realizați ctitorii, între care Domnița Bălașa este înfățișată ținând în mână biserica pe care aceasta a edificat-o.
 • În interiorul lăcașului se află, în două nișe laterale, mormintele Domniței Bălașa (1693-1752) și al Domniței Zoe Brâncoveanu (1800-1892), soția domnitorului Gheorghe Bibescu.
 • După cutremurul din 4 martie 1977, autoritățile comuniste au dispus demolarea Așezămintelor Brâncovenești, fapt care s-a petrecut în anul 1984, singurele mărturii ale vechilor și mărețelor edificii care au scăpat de lamele buldozerelor fiind biserica și statuia Domniței Bălașa, aceasta din urmă fiind reamplasată pe locul actual din curtea Bisericii.

 

Lucrări de restaurare efectuate recent:

Principalele activități din cadrul proiectului finalizat în 2022 au constat în executarea următoarelor lucrări de restaurare:

 • Lucrări de consolidare: îmbunătățire a capacității portante a fundației clădirii, întărirea liniilor de pereți de fațadele Nord, Sud și Est, curățarea și injectarea fisurilor din pereți, etc.
 • Restaurarea arhitectonică la interior și la exterior;
 • Restaurarea integrală a acoperișului prin înlocuirea învelitorii din tablă de cupru și restaurarea tuturor ornamentelor existente, cu respectarea culorii originale a acestora;
 • Biocidarea și ignifugarea elementelor de lemn de la acoperiș;
 • Restaurarea picturii murale a bisericii (fără restaurarea catapetesmei, deja restaurată printr-o investiție anterioară);
 • Restaurarea vitraliilor;
 • Restaurarea sculpturilor și stucaturii policrome;
 • Restaurarea împrejmuirii originale din 1881 de la edificarea celei de a patra biserici;
 • Refacerea trotuarelor, aleilor și amenajarea peisagistică;
 • Realizarea unei instalații de iluminat ornamental exterior pentru punerea în valoare a monumentului;
 • Construcția unei clădiri anexă (pentru asigurarea spațiilor tehnice necesare, camera centralei, serverul instalațiilor de curenți slabi, grupurile sanitare inclusiv pentru persoane cu dizabilități)
 • Realizarea unei rampe de acces pentru persoane cu dizabilități;
 • Montarea de plăcuțe cu alfabetul Braille pentru persoane cu dizabilități de vedere;
 • Cum poți ajunge aici?

  • Biserica „Domnița Bălașa”
  • ADRESA: București, sector 4, Strada Sfinții Apostoli, nr. 60