Ansamblul Mitropolitan din Iași

TARIFE

TRASEE DIN CARE FACE PARTE

CONTACT

Obiectiv de patrimoniu:

Ansamblul Mitropolitan din Iași

Stare de conservare:

Ansamblul arhitectural a fost restaurat în mai multe etape, începând cu anul 1999, iar în perioada 2011-2015, a fost reabilitat în cadrul proiectului „Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a monumentului istoric „Valorificarea turistică a Ansamblului Mitropolitan din Iași”, finanțat în cadrul POR 2007-2013 (https://ansamblulmitropolitaniasi.ro/).

Scurt istoric:

 • Mărturie a unei evoluții arhitecturale extinse pe durata a câtorva veacuri, Ansamblul Mitropolitan din Iași a fost definitivat după cel de-al doilea război mondial, când arhitectul G.M. Cantacuzino a conturat pe fundația unor clădiri administrative mai vechi, trei bijuterii arhitectonice de factură neoclasică: Cancelaria, Biblioteca ”Dumitru Stăniloae” și Căminul ”Sf. Gheorghe”.
 • Fiind edificate în etape istorice diferite, cu funcționalități diferite, cele 6 clădiri monument istoric din incinta centrului eparhial al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au fost în mai multe rânduri, de-a lungul secolului XX, subiectul intervențiilor de întreținere și uneori consolidare, însă niciodată restaurate în mod unitar și integrate funcțional într-un ansamblu.
 • Ample acțiuni de consolidare a Catedralei Mitropolitane au început încă din anul 1999, când acest obiectiv a fost inclus în Programul Național de Restaurare, în timpul păstoririi și cu implicarea directă a I.P.S. Mitropolit Daniel, actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În urma expertizării clădirii și a stabilirii soluțiilor de consolidare de către un colectiv de experți conduși de emeritul prof. ing. Alexandru Cișmigiu (1917 – 2005), au fost demarate lucrări ample de consolidare, atât pe verticală, cât și pe orizontală. Lucrările au fost finanțate de Ministerul Culturii prin Institutul Național al Patrimoniului, Inspectoratul de Stat în Construcții și alte entități publice implicate în sprijinirea restaurării acestui așezământ. După finalizarea intervențiilor de consolidare, impresionante prin originalitate și amploare, au fost continuate lucrările de restaurare a fațadelor, a acoperișului și a celor patru turnuri, intervenții finalizate în anul 2018.
 • O particularitate de ordin tehnic a măsurilor de consolidare a Catedralei avea să deschidă în mod minunat calea pentru un nou proiect, la fel de original și amplu. Soluția de consolidare implementată în anii 1999-2008 a impus excavarea zonei dintre fundațiile longitudinale ale navei centrale a catedralei, în scopul consolidării acestora. În urma finalizării acestor lucrări a rezultat în subsolul catedralei un nou spațiu, identic ca lungime cu catedrala și fără o destinație specifică, în afara celei de supraveghere a modului de comportare în timp a construcției consolidate. Singurul neajuns al acestui spațiu nou creat era că putea fi vizitat din exterior doar prin intermediul unui acces tehnic, o scară verticală improprie vizitării de către public.
 • Necesitatea construirii unui acces către subsolul catedralei, dar mai ales nevoia stringentă de consolidare și restaurare a celorlalte clădiri din incinta centrului eparhial au constituit premisele noii idei care avea să se materializeze în proiectul ”Valorificarea turistică a Ansamblului Mitropolitan din Iași” demarat la inițiativa și sub coordonarea I.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Acest proiect de restaurare s-a desfășurat în cadrul Programului Operațional Regional și a fost finalizat în anul 2015.

Lucrări de restaurare efectuate recent:

Principalele activități din cadrul proiectului finalizat în 2015 au constat în executarea următoarelor lucrări de restaurare:

 • Biserica „Sfântul Gheorghe”
  Biserica „Sfântul Gheorghe”, cunoscută și sub denumirea de „Catedrala Veche”, a fost primul dintre obiectivele intrate în procesul de restaurare. Construită între anii 1761-1769, în timpul Mitropolitului Gavriil Calimachi, locașul a servit drept catedrală mitropolitană pentru mai bine de un veac. Lucrările de restaurare au vizat consolidarea structurală a clădirii și refacerea plasticii fațadelor – cu păstrarea intactă a componentelor artistice specifice stilului arhitectural baroc constantinopolitan. În interiorul bisericii, singurul element restaurat a fost catapeteasma, o adevărată capodoperă a barocului balcanic, de o deosebită valoare istorică, artistică și documentară.
 • Cancelaria și Biblioteca „Dumitru Stăniloae”
  Lucrările de reabilitare a Cancelariei Mitropolitane și Bibliotecii „Dumitru Stăniloae”, cele două clădiri amplasate de o parte și de alta a accesului dinspre vest al ansamblului, au fost printre primele abordate în cadrul proiectului început în anul 2011. Piatra de temelie a celor două corpuri de clădiri a fost pusă în anul 1959, în vremea Mitropolitului Iustin Moisescu, ambele fiind opera arhitectului George Matei Cantacuzino. Intervențiile au constat în lucrări de consolidare a fundațiilor, pereților, stâlpilor și planșeelor celor două clădiri, consolidarea și restaurarea acoperișurilor, fațadelor și a componentelor artistice arhitecturale care conferă valoare și unicitate monumentelor. Lucrările de la exteriorul celor două clădiri au constat în restaurarea plasticii fațadelor, restaurarea sau înlocuirea tâmplăriei degradate cu una nouă din lemn de stejar, cu respectarea modelului original, precum și înlocuirea învelitorii cu tablă de cupru, în armonie vizuală cu celelalte clădiri din incintă. În ceea ce privește interiorul Cancelariei Mitropolitane, în urma finalizării lucrărilor de consolidare, s-a păstrat funcționalul încăperilor din interiorul acesteia. Astfel, date fiind lucrările ample de consolidare aferente celor două clădiri, la finalul acestora a fost necesară refacerea integrală a finisajelor interioare, inclusiv restaurarea componentelor artistice din Sala Dr. Iustin Moisescu.
 • Reședința Mitropolitană
  Lucrările de reabilitare din cadrul proiectului au inclus și exteriorul Reședinței Mitropolitane, edificiu a cărei construcție a început la sfârșitul secolului XIX și s-a încheiat în 1904. În acest context, în cadrul proiectului ”Valorificarea turistică a Ansamblului Mitropolitan” au fost incluse doar lucrări de refacere a plasticii fațadelor și înlocuire a tâmplăriei din PVC cu una din lemn stratificat de stejar, similar restului Ansamblului. Cu această ocazie s-a urmărit refacerea fidelă a tâmplăriei după forma originală a acesteia de la începutul secolului XX, conform documentelor și fotografiilor de epocă păstrate din acele timpuri.
 • Muzeul Mitropolitan
  Dacă în cazul edificiilor enumerate anterior proiectul a prevăzut doar lucrări de reabilitare, consolidare sau restaurare, există în cadrul ansamblului un element de o veritabilă noutate, atât din perspectiva abordării arhitecturale cât și din cea a destinației: Muzeul Mitropolitan. Necesitatea unui muzeu mitropolitan era cât se poate de evidentă, cu atât mai mult cu cât un astfel de așezământ lipsea cu desăvârșire din cuprinsul Ansamblului Mitropolitan. Un număr mare de bunuri de patrimoniu așteptau de zeci sau chiar sute de ani în diferite locații din Iași sau în custodia mănăstirilor din cuprinsul eparhiei să fie restaurate și expuse publicului larg. Prin intermediul rezultatelor acestui proiect și a muzeului nou înființat, obiecte de cult de mare valoare liturgică, artistică și istorică documentară pot fi expuse în muzeul amenajat la subsolul catedralei mitropolitane și în cele două spații subterane adiacente, construite prin proiect în partea de est, respectiv de vest a catedralei. Ceea ce conferă unicitate acestui spațiu este autonomia relativă a fiecăreia dintre cele trei săli, Sinaxar, Eclesia și Baptisteriu, din cadrul muzeului, aceste săli comunicând între ele prin culoare. Amenajarea și dotarea sălilor îmbină elemente clasice și moderne de prezentare a exponatelor, prezente în marile muzee internaționale. Obiectele expuse își spun singure povestea, datorită vitrinelor speciale și a tehnologiilor moderne de iluminat. Sala Sinaxar – Localizată sub esplanada Catedralei Mitropolitane, această sală a fost amenajată în urma excavării vechii esplanade situate în partea de vest a catedralei și consolidării acestei zone prin intermediul unui ansamblu de piloni forați la peste 12 m adâncime. Bolțile sunt realizate din cărămidă aparentă, fiecare piesă fiind perforată manual și prinsă cu câte un bolț metalic într-un puzzle uriaș care se încheie armonios într-o minunată cheie de boltă din piatră sculptată cu monograma hristică. Intersecția bolților este marcată discret cu cărămizi de o nuanță mai deschisă care formează o cruce bizantină ce domină binecuvântând întreaga încăpere. Expoziția de bază dă însăși denumirea sălii și cuprinde Calendarul ortodox al tuturor Sfinților și al Praznicelor din Anul bisericesc. Sala Eclesia – situată sub Catedrala Mitropolitană, reprezintă spațiul creat în scop tehnic sub nava centrală a catedralei, cu prilejul primelor măsuri de consolidare a edificiului. În cadrul proiectului cu finanțare nerambursabilă, acest spațiu a fost adaptat să deservească funcția de muzeu, alături de celelalte două încăperi subterane amplasate la est și vest. În iconomia simbolică a Muzeul Mitropolitan, această sală înfățișează, prin tematica expozițională pe care o abordează, drumul pe care omul urcă spre Cer, prezentând Tainele Bisericii și lucrările sfințitoare asupra omului și creației. Sala Baptisteriu – amplasată în partea de vest a catedralei, sub monumentul cunoscut drept ”Fântâna lui Mihail de Hodocin”, această sală este organizată în jurul unui bazin circular lucrat în piatră, destinat botezului adulților. Este un spațiu expozițional unic, cu o cupolă centrală care permite pătrunderea luminii naturale, filtrată de apa fântânii arteziene de la suprafață. Sala cuprinde un spațiu liturgic, pentru săvârșirea Tainei Sfântului Botez pentru adulți, precum și o expoziție despre slujitorii laici ai Bisericii și slujitorii Altarului, care formează sacerdoțiul.
 • Cum poți ajunge aici?

  • Ansamblul Mitropolitan din Iași
  • Adresă: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, Iași 700064