Ansamblul Mănăstirii Tazlău

Ctitorie ștefaniană, biserica Mănăstirii Tazlău, cel mai important edificiu din cadrul Ansamblului Mănăstirii Tazlău a fost începută la 4 iulie 1496 și finalizată în anul următor, la 8 noiembrie 1497. Peste secole, în șirul marilor ctitori ai așezământului s-au numărat Petru Rareș, Alexandru Lăpușneanu, Ion Vodă cel Viteaz, Petru Șchiopu, Aron Vodă și mulți alții. De-a lungul celor peste cinci secole de existență, clădirile monument istoric din cadrul Ansamblului Mănăstirii Tazlău au cunoscut în mai multe etape modificări, extinderi, restaurări și reparații. Datorită trecerii timpului, a cutremurelor severe suportate, dar și a numeroaselor intervenții și modificări efectuate în timp, clădirile Ansamblului au ajuns într-o stare avansată de degradare necesitând urgent intervenții de consolidare și restaurare. Proiectul de restaurare s-a realizat în perioada 2018-2022 și a avut ca obiectiv restaurarea Ansamblului Mănăstirii Tazlău, în vederea integrării acestuia în circuitul turistic cultural-istoric și religios din regiunea Nord-Est.

TARIFE

TRASEE DIN CARE FACE PARTE

CONTACT

Obiectiv de patrimoniu:

Ansamblul Mănăstirii Tazlău este compus din următoarele monumente istorice:

Mănăstirea Tazlău
NT-II-a-A-10706

Biserica „Nașterea Maicii Domnului”
NT-II-m-A-10706.01

Casa domnească
Ruine palat, ruine beci, ruine trapeză
NT-II-m-A-10706.02

Turn Clopotniță
NT-II-m-A-10706.05

Turn de apărare
NT-II-m-A-10706.06

Zid de incintă
NT-II-m-A-10706.07

Stare de conservare:

Restaurat în perioada 2018-2023, în cadrul proiectului „Restaurarea și valorificarea turistică și culturală a Ansamblului Mănăstirii Tazlău, Județul Neamț”, finanțat în cadrul POR 2014-2020 (link site proiect).

Scurt istoric:

Ctitorie ștefaniană, biserica Mănăstirii Tazlău, cel mai important edificiu din cadrul Ansamblului Mănăstirii Tazlău a fost începută la 4 iulie 1496 și finalizată în anul următor, la 8 noiembrie 1497. Peste secole, în șirul marilor ctitori ai așezământului s-au numărat Petru Rareș, Alexandru Lăpușneanu, Ion Vodă cel Viteaz, Petru Șchiopu, Aron Vodă și mulți alții.

De-a lungul celor peste cinci secole de existență, clădirile monument istoric din cadrul Ansamblului Mănăstirii Tazlău au cunoscut în mai multe etape modificări, extinderi, restaurări și reparații. Datorită trecerii timpului, a cutremurelor severe suportate, dar și a numeroaselor intervenții și modificări efectuate în timp, clădirile Ansamblului au ajuns într-o stare avansată de degradare necesitând urgent intervenții de consolidare și restaurare.

Proiectul de restaurare s-a realizat în perioada 2018-2022 și a avut ca obiectiv restaurarea Ansamblului Mănăstirii Tazlău, în vederea integrării acestuia în circuitul turistic cultural-istoric și religios din regiunea Nord-Est.

Lucrări de restaurare efectuate recent:

 • realizarea de drenuri în jurul construcției pentru îndepărtarea infiltrațiilor de apă de la nivelul fundațiilor;
 • onsolidarea zidurilor;
 • refacerea integrală a șarpantei din lemn;
 • stoparea igrasiei și protejarea împotriva umezelii;
 • decapare tencuielile groase;
 • curățare zidărie de piatră de râu și injectare goluri;
 • rostuire a zidăriei din piatră a paramentului cu mortar de var fluid hidraulic și praf de marmură;
 • înlocuire tâmplărie existentă;
 • restaurare elemente decorative ale fațadei: brâiele duble din cărămidă cioplită la rotund, tencuite cu var – nisip, profilele decorative din cărămidă tencuită așezată în “dinți de fierăstrău”, soclul profilat, ocnițele;
 • înlocuire învelitoare actuală cu una din cupru preoxidat;
 • restaurare friza decorativă;
 • înlocuire pardoseala interioară cu una din piatră naturală cu inserții din alabastru, și introducere sistem de încălzire în pardoseală;
 • refacerea trotuarelor din dale de calcar și a treptelor de acces din piatră de talie;
 • restaurare componente artistice (pictură interioară biserică).
.slider-info-3962.bafg-slider-info .bafg-slider-title { font-size: 22px; } .slider-info-3962.bafg-slider-info .bafg-slider-description { } .slider-info-3962.bafg-slider-info .bafg_slider_readmore_button { text-align: center; } .slider-info-3962.bafg-slider-info .bafg_slider_readmore_button:hover { }

Cum poți ajunge aici?

Mănăstirea Tazlău este situată în centrul comunei Tazlău și are acces direct la drumul județean DJ 156C (Str. Ștefan cel Mare. Nr. 190).