Ecoturism și dezvoltare locală în comuna Tazlău

Titlul proiectului: Ecoturism și dezvoltare locală în comuna Tazlău

Cod MySMIS/codul proiectului: 151155/935

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Contract de finanțare nr. 835/08.08.2022

Ecoturism și dezvoltare locală în comuna Tazlău

Proiectul este implementat de către ASOCIAȚIA „ECO TRAVEL” – în calitate de Lider de parteneriat împreună cu ASOCIAȚIA „CENTRUL DE RESURSE RE-START” – în calitate de Partener.

Obiectivul general al proiectului constă în implicarea activă a Asociației Eco Travel în susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local a comunei Tazlău din județul Neamț prin consultare publică cu autoritățile publice locale și cetățeni în vederea elaborării unei Strategii de dezvoltare și promovare a turismului la nivel local și sprijinirea inițiativelor de implicare și dezvoltare a responsabilității civice privind dezvoltarea durabilă, fapt ce va determina creșterea nivelului de dezvoltare locală pe termen lung. 

Rezultate așteptate:

Rezultat proiect 1 – 1 Strategie de dezvoltare și promovare turistică a comunei Tazlău, județul Neamț.

Rezultat proiect 2 – 1 platforma inovativă pentru promovarea dezvoltării/turismului la nivel local și pentru consultare publică, care are integrat și instrumentul de cercetare (chestionar/interviu).

Rezultat proiect 3 – 70 de elevi care sunt înscriși la Școala Gimnazială „I.I. Mironescu” din Tazlău participă la activități de dezvoltare a responsabilității civice privind dezvoltarea durabilă: organizarea de excursii în zona văii Tazlăului.

Rezultat proiect 4 – 1 parteneriat încheiat între Solicitant și ONG-uri/parteneri sociali cu comunitatea locală.

Rezultat proiect 5 – 70 de elevi care sunt înscriși la Școala Gimnazială „I.I. Mironescu” din Tazlău participă la activități de dezvoltare a responsabilității civice privind dezvoltarea durabilă: acțiuni de plantare arbori și ecologizare.

Valoarea totală a proiectului este de 397.611,08 lei, din care 331.210,04 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE și suma de 58.448,82 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național. 

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, respectiv între 08.08.2022 și 07.08.2023.

Proiect cofinanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1: Creșterea gradului de conștientizare și implicare civică a cetățenilor din Comuna Tazlău, județul Neamț, precum și a partenerilor sociali, a ONG-urilor și a altor actori sociali relevanți din zona localității Tazlău, cu privire la potențialul turistic al acestei localități prin dezvoltarea unui instrument inovativ pentru promovarea dezvoltării la nivel local și consultare publică pe o perioadă de 11 luni.

OS2: Elaborarea Strategiei de dezvoltare și promovare a turismului din Comuna Tazlău, județul Neamț, pe baza consultării publice dintre asociație și autoritățile locale, parteneri sociali, ONG-uri si alți actori sociali relevanți din zona localității Tazlău și cetățeni într-o perioadă de 10 luni.

OS3: Creșterea responsabilității civice privind dezvoltarea durabilă, prin realizarea de activități în acest sens, cu un grup de 70 de elevi, înscriși la Școala Gimnazială „I.I. Mironescu” din Tazlău, pe parcursul a 4 luni.

 

 

Proiect cofinanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!