Povestea noastră

PATRIMONIO.ro își propune să faciliteze dezvoltarea durabilă la nivelul comunităților, prin valorificarea sustenabilă a elementelor de patrimoniu local. În cadrul proiectului PATRIMONIO.ro ne dorim să identificăm într-o manieră interactivă elementele de patrimoniu material și imaterial la nivelul comunităților.

Odată identificate, mapăm aceste elemente de patrimoniu, inserându-le ca pin-uri într-o hartă interactivă. Ne dorim să încurajăm voluntari, persoane iubitoare de patrimoniu, să se exprime critic, dar constructiv privitor la aceste elemente și să devină contributori cu texte sau imagini la baza de date PATRIMONIO. Astfel vom putea crea microcomunități PATRIMONIO în jurul valorilor de patrimoniu identificate, în scopul deslușirii modului în care aceste valori pot genera DEZVOLTARE LOCALĂ. 

Putem face un pas mai departe… Creăm o Strategie!

La solicitarea comunităților, pe baza experienței noastre anterioare și a specialiștilor din echipa (sociologi, economiști, urbaniști, geografi, istorici), putem antrena și coordona factorii interesați în elaborarea unui plan strategic de promovare a identității locale.  Avem deja comunități (Comune, Orașe care dețin obiective de patrimoniu) care au încredere în noi și ne-au încredințat această nobilă sarcină.  Analizând date din teren și surse de informații publice, elaborăm și propunem consultării publice Planul Strategic creat. Pe baza valorilor identitare locale identificate, stabilim un plan de acțiune pentru promovarea turistică și culturală a comunității. 

Suntem aproape la implementarea acesteia!

Planificăm, ne implicăm și monitorizăm implementarea planului de acțiune. ajutăm comunitatea să-și redescopere și promoveze identitatea locală, dar și turiștii dornici de a experimenta noi senzații, valori, trăiri.

Facilităm astfel dezvoltarea durabilă a comunităților, prin valorificarea corespunzătoare a elementelor de patrimoniu local.

Echipa

Platforma PATRIMONIO este creată în cadrul proiectului „Ecoturism și dezvoltare locală în comuna Tazlău” finanțat în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, implementat de Asociația Eco Travel în parteneriat cu Asociația Centrul de Resurse Re-Start.

Asociația Eco Travel este o organizație non-profit, al cărei obiectiv îl constituie informarea, conștientizarea și implicarea civică cu privire la cunoașterea, conservarea și promovarea patrimoniului cultural, la problemele de mediu și la mijloacele de îmbunătățire a calității acestuia, precum și integrarea unei perspective ecologice în dezvoltarea durabilă a comunităților;

Asociația Centrul de Resurse Re-Start este o organizație specializată în domenii precum economia socială, inițierea și implementarea de proiecte pentru integrarea socio-profesională a tinerilor NEETS, sprijinirea persoanelor aflate in risc de excluziune sociala,  promovarea dezvoltării locale sustenabile a comunităților.

Misiune

Ne propunem să promovăm obiective de patrimoniu restaurate, să identificăm obiective de patrimoniu insuficient cunoscute și promovate, să le prezentăm în cuvinte și imagini și să identificăm modalitățile în care acestea pot fi valorificate de către comunitate din punct de vedere turistic și cultural, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă socio-economică a comunităților.

Viziune

Credem în puterea regeneratoare a comunităților care își respectă identitatea și își prețuiesc patrimoniul. Adesea patrimoniul rămâne un concept teoretic, insuficient cunoscut și valorificat. Dezvoltarea durabilă nu poate fi realizată fără redescoperirea elementelor identitare la nivel local, care conferă sens și coeziune comunității.

Valori

Respectăm patrimoniul – un veritabil tezaur șlefuit de-a lungul generațiilor.
Prețuim inovarea în consens cu identitatea și specificul local.
Credem în puterea comunităților de a se regenera și de a crește organic.

Parteneri